RIREKISHO

អ្នកអាចបង្កើតប្រវត្តិរូបដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បី ស្វែងរកការងាររនៅប្រទេសជប៉ុន!
ធ្វើការស្វែងរកការងារ រឺ ផ្លាស់ប្តូរការងារដោយរលូន

What’s RIREKISHO?

ប្រវត្តិរូបត្រូវបានទាមទារជាមូលដ្ឋានដើម្បីទទួលបានការងារឬផ្លាស់ប្តូរការងារនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។
ប្រសិនបើអ្នកមានប្រវត្តិរូបដែលមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអ្នកនឹងអាចដាក់ពាក្យសុំក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយស្រួល។

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការប្រវត្តិរូប?
នេះក៏ព្រោះតែនៅពេលអ្នករកការងារធ្វើឬផ្លាស់ប្តូរការងារនៅជប៉ុនអ្នកច្រើនតែក្រឡេកមើលប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកដើម្បីសំរេចថាតើត្រូវសម្ភាសឬអត់។
តើប្រវត្តិរូបសង្ខេបគឺជាអ្វី?
វាគឺជាឯកសារដែលពិពណ៌នាអំពី ប្រវត្តិ និងជំនាញរបស់អ្នកដែលអ្នកពូកែហើយជាឯកសារដែលអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុន។
តើខ្ញុំគួរសរសេរអ្វីខ្លះនៅលើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ខ្ញុំ?
ឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត រូបថត អាស័យដ្ឋាន លេខទំនាក់ទំនង ប្រវត្តិការងារ ប្រវត្តិសិក្សា សញ្ញាបត្រ ក្តីរំពឹងរបស់អ្នក រៀបរាប់ពីចំនុចល្អ ភាពទាក់ទាញ របស់អ្នក
ប្រសិនបើខ្លឹមសារទាំងនេះត្រូវបានសរសេរយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាភាសាជប៉ុន អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន នឹង សាកធ្វើការសម្ភាសន៍អ្នក
ខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលត្រូវសរសេរ ,ខ្ញុំអាចនិយាយភាសាជប៉ុនបាន ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានទំនុកចិត្តក្នុងការសរសេរទេ ...
ការបង្កើតប្រវត្តិរូបជាភាសាជប៉ុនហាក់ដូចជាពិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន! !!
សូមប្រើ RIREKISHO Maker
អាចប្តូរប្រវត្តិរូបដែលបានបង្កើតជាភាសាកំណើតរបស់អ្នកទៅជាភាសាជប៉ុន!

ឆ្លើយតប 8ភាសាគិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១

 • Vietnameseភាសាវៀតណាម
 • Indonesianភាសា​ឥណ្ឌូនេស៊ី
 • Myanmarភាសា​មីយ៉ាន់ម៉ា
 • Tagalogភាសា តាកាឡក (ហ្វីលីពីន)
 • Khmerភាសា​ខ្មែរ
 • Simplified Chineseភាសា​ចិន
 • Sinhalaភាសា​ស៊ីណារ៉ា
 • Englishភាសា​អង់គ្លេស
 • Japaneseភាសាជប៉ុន

សម្រាប់ការស្វែងរកការងារ ឬ ការផ្លាស់ប្តូរ ការងារ

បង្កើតប្រវត្តិរូបដោយឥតគិតថ្លៃទោះបីជាអ្នក មិនជ់់ៀជាក់ ភាសាជប៉ុនរបស់អ្នកក៏ដោយ!

MERITអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់

 1. MERIT 1

  អ្នកអាចបង្កើតប្រវត្តិរូបជាភាសាកំណើតរបស់អ្នក

  ទោះបីជាអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីភាសាជប៉ុនក៏ដោយ អ្នកអាចបង្កើតប្រវត្តិរូបយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ ព្រួយបារម្ភ ព្រោះអ្នកគ្រាន់បញ្ចូលជាភាសាកំណើតរបស់អ្នក

 2. MERIT 2

  ភាសា​អ្នកអាចទាញយកប្រវត្តិរូបជាភាសាជប៉ុនរបស់ ដោយសេរី

  ប្រវត្តិរូបដែលបានបង្កើតជាភាសាកំណើតរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបម្លែងទៅជាភាសាជប៉ុនហើយទាញយកជាទិន្នន័យ PDF ។
  លើសពីនេះទិន្នន័យដែលបានបង្កើតត្រូវបានរក្សាទុក ដូច្នេះអ្នកអាចកែសម្រួលនិងទាញយកវាបានគ្រប់ពេល។

 3. MERIT 3

  ការណែនាំស្តីពីការងារដែលចង់បាន

  ផ្អែកលើទិន្នន័យដែលបានបង្កើតយើងនឹងទាក់ទងអ្នកប្រសិនបើមានការងារ ដូចដែលអ្នកចង់បាន
  ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារហើយមិនអាចរកបានសូមទាក់ទងមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំ

  * មានករណី ដែលយើងខ្ញុំមិនអាចណែនាំការងារទៅអ្នក បានទៅតាម ការងារដែលអ្នកចង់បាន

សម្រាប់ការស្វែងរកការងារ ឬ ការផ្លាស់ប្តូរ ការងារ

បង្កើតប្រវត្តិរូបដោយឥតគិតថ្លៃទោះបីជាអ្នក មិនជ់់ៀជាក់ ភាសាជប៉ុនរបស់អ្នកក៏ដោយ!

CONTENTSអ្វីដែលប្រព័ន្ធ (system) អាចធ្វើបាន

 1. 1

  បង្កើតប្រវត្តិរូបជាភាសាកំណើតរបស់អ្នក

  ដោយសារ ព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់ស្វែងរកការងារឬផ្លាស់ប្តូរការងារនៅប្រទេសជប៉ុន ត្រូវបាន កំណត់ អ្នកអាចបំពេញប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលវាយោងទៅតាមលំដាប់លំដោយ

 2. 2

  បញ្ជូលរូបថត និងអាប់ឡូដ វីដេអូ និយាយពីចំនុចល្អ និង ចំនុចទាក់ទាញ របស់អ្នក

  សម្រាប់ អាប់ឡូដ (upload) រូបថត និងវីដេអូដែលបានថតជាមួយទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នក។

  វីដេអូរៀបរាប់ពីចំនុចល្អ ភាពទាក់ទាញ របស់អ្នក ត្រូវបានប្រើនៅពេល ក្រុមការងារយើងខ្ញុំណែនាំ អ្នក ទៅក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងរកការងារ

 3. 3

  ទាញយកប្រវត្តិរូបមកបកប្រែជាភាសាជប៉ុន (PDF)

  នៅពេលអ្នកទាញយកប្រវត្តិរូបសង្ខេបមាតិកាដែលបានបង្កើតជាភាសាកំណើតរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបម្លែងទៅជាភាសាជប៉ុនហើយអ្នកអាចទាញយកវាជាទិន្នន័យ PDF បានច្រើនដង។

 4. 4

  ទិន្នន័យរបស់អ្នកអាច កែបានគ្រប់ពេល

  ទិន្នន័យដែលបានបង្កើតត្រូវបានរក្សាទុក ដូច្នេះអ្នកអាចកែសម្រួលនិងទាញយកវាបានគ្រប់ពេល។

 5. 5

  បញ្ជូនព័ត៌មានការងារដែលចង់បាន

  ផ្អែកលើព័ត៌មាននៅក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់យើងយើងនឹងទាក់ទងអ្នកប្រសិនបើអ្នករកឃើញព័ត៌មានការងារដែលសមស្របនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។
  នៅពេលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើដោយខ្លួនឯងសូមប្រើការគាំទ្ររបស់យើងដើម្បីជួយអ្នកស្វែងរកការងារឬផ្លាស់ប្តូរការងារ។

  * មានករណី ដែលយើងខ្ញុំមិនអាចណែនាំការងារទៅអ្នក បានទៅតាម ការងារដែលអ្នកចង់បាន

សម្រាប់ការស្វែងរកការងារ ឬ ការផ្លាស់ប្តូរ ការងារ

បង្កើតប្រវត្តិរូបដោយឥតគិតថ្លៃទោះបីជាអ្នក មិនជ់់ៀជាក់ ភាសាជប៉ុនរបស់អ្នកក៏ដោយ!

FLOWលំហូរនៃការប្រើប្រាស់

 1. STEP 1

  ផ្ញើអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល

 2. STEP 2

  ចូល

 3. STEP 3

  ទំព័រ​របស់ខ្ញុំ (My page)

 4. STEP 4

  បញ្ចូលជាភាសាដែលបានជ្រើសរើស

 5. STEP 5

  រក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកវាយបញ្ចូល

 6. STEP 6

  ទាញយកប្រវត្តិរូប

បង្កើតប្រវត្តិរូបបែបជប៉ុនយ៉ាងងាយស្រួល!
ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ អ្នកត្រូវបានបង្កើតដោយ ជោគជ័យ
អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺបញ្ជូនប្រវត្តិរូបនេះទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនហើយចូលរួមសម្ភាសន៍។
,ប្រសិនបើខ្ញុំនៅតែ រកការមិនបានគួរធ្វើបែបណា
ផ្អែកលើទិន្នន័យដែលបានបង្កើតយើងនឹងទាក់ទងអ្នកប្រសិនបើមានការងារ ដូចដែលអ្នកចង់បាន
សូមប្រើជំនួយរបស់យើងដើម្បី ស្វែងរកការងារ ឬផ្លាស់ប្តូរការងារនៅប្រទេសជប៉ុន។

* មានករណី ដែលយើងខ្ញុំមិនអាចណែនាំការងារទៅអ្នក បានទៅតាម ការងារដែលអ្នកចង់បាន

សម្រាប់ការស្វែងរកការងារ ឬ ការផ្លាស់ប្តូរ ការងារ

បង្កើតប្រវត្តិរូបដោយឥតគិតថ្លៃទោះបីជាអ្នក មិនជ់់ៀជាក់ ភាសាជប៉ុនរបស់អ្នកក៏ដោយ!

Q&Aសំណួរ​ដែល​សួរ​ញឹកញាប់

តើត្រូវចំណាយប្រាក់ ឬទេ លើការប្រើប្រាស់ប្រវតិ្តរូប ច្រើនភាសា
មិនមានការគិតថ្លៃលើប្រវត្តិរូបសង្ខេប "ការបង្កើត" ការកែសម្រួល "ទាញយក (PDF)" និង "ការណែនាំការងារ" ទេ។
តើចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យមើលការបកប្រែប្រវត្តិរូបដែលបានទាញយកដែរឬទេ?
យើងនឹងជួយ កែសម្រួលភាសាជប៉ុនអោយ អោយបានត្រឹមត្រូវ
តើខ្ញុំអាចទាញយកប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំបានច្រើនដងតាមដែលខ្ញុំចង់បានទេ?
អ្នកអាចទាញយកវាបានច្រើនដងតាមដែលអ្នកចង់បានដោយឥតគិតថ្លៃ។
ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើប្រវត្តិរូបតើអ្នកអាចណែនាំខ្ញុំពីការងាររបស់ខ្ញុំបានទេ?
* មានករណី ដែលយើងខ្ញុំមិនអាចណែនាំការងារទៅអ្នក បានទៅតាម ការងារដែលអ្នកចង់បាន
ប្រសិនបើអ្នកមានព័ត៌មានការងារស្រដៀងគ្នាយើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នក

សម្រាប់ការស្វែងរកការងារ ឬ ការផ្លាស់ប្តូរ ការងារ

បង្កើតប្រវត្តិរូបដោយឥតគិតថ្លៃទោះបីជាអ្នក មិនជ់់ៀជាក់ ភាសាជប៉ុនរបស់អ្នកក៏ដោយ!